Phân bón hóa học và phân bón cỏ hữu cơ - Loại nào tốt hơn?

Các nhà bảo vệ môi trường luôn tấn công bãi cỏ của tôi. Họ nói rằng phân bón mà tôi sử dụng để làm cho nó dày và xanh đang giết chết thế giới như thế ...

bãi cỏ-phân bón-001-e1402499169326.jpg bãi cỏ-phân bón-001-e1402499169326.jpg